ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ២ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ស្ថិតក្នុង TOP ១ យីហោប្រជាប្រិយភាពបំផុត

ជាមួយលក្ខដ្ឋានកែសម្ផស្សមានចិត្ត, មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ២ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ស្ថិតក្នុង TOP ១ យីហោប្រជាប្រិយភាពបំផុត អាស្រ័យមន្ទីរសុខាភិបាលទីក្រុងហូជីមិញប្រកាសនាចុងឆ្នាំ២០១៦និង២០១៧។

ជាមួយលក្ខដ្ឋានកែសម្ផស្សមានចិត្ត, មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវ២ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ស្ថិតក្នុង TOP ១ យីហោប្រជាប្រិយភាពបំផុតអាស្រ័យមន្ទីរសុខាភិបាលទីក្រុងហូជីមិញប្រកាសនាចុងឆ្នាំ​២០១៦និង២០១៧។

ឆ្លងកាត់៣០ឆ្នាំបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍន៍, មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវជាមួយការប្រឹងដោយពេញ​ទំហឹង, ខំប្រឹងមិនឈប់ឈរសន្សឹមៗបញ្ជាក់បាននូវតួនាទីឈានមុខរបស់ខ្លួនក្នុងបណ្តា​វិស័យ​វះកាត់កែសម្ផស្ស, ផ្លុំសាក់កែសម្ផស្ស, spa – ព្យាបាលស្បែកព្រមទាំងទន្តសាស្ត្រកែសម្ផស្ស, សមជាទីធ្វើស្អាតគួរឲ្យទំនុកចិត្តនៃអតិថិជនគ្រប់រូប។

ដើម្បីមន្ទីរ​​​​​​​​​​​​សុខាភិបាលសហសនាមជាមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សប្រជាប្រិយភាពបំផុតក្នុង២ឆ្នាំបន្ត​បន្ទាប់, មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវតែងតែធ្វើឲ្យទាន់សម័យបណ្តាបច្ចេកវិទ្យាថ្មី, ទំនើបពី             ​​​​បណ្តាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ឈានមុខក្នុងវិស័យដូចជាកូរ៉េ, ថៃ... ក៏ដូចជាកម្មសិទ្ធិកងជួរគ្រូពេទ្យដ៏​ខ្លាំងក្លាជាមួយថ្វីដៃខ្ពស់, បទពិសោធន៍ច្រើន, បាននាយករដ្ឋមន្រ្តីជូនមេដាយយ៉ាងចំណាប់និង​កិត្តិនាមគ្រូពេទ្យប្រជាជនគ្រប់ផ្ទះ។ ជាពិសេស, វេជ្ជបណ្ឌិតកូរ៉េ Lee Jung Hoon បានក្លាយជា​យីហោនៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូវ, ទទួលបានភាពទំនុកចិត្តពីតារាប្រភេទ A ជាច្រើនដួង និងរាប់​លានបងប្អូននារីជឿជាក់ ជ្រើសមុខផ្ញើមាស។

រាល់ឆ្នាំ, មានអតិថិជនរាប់ពាន់រូបបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូវជា​មួយរូបរាងខាងក្រៅកាន់តែប្រសើរ, នោះពិតជាសុភមង្គលបំផុត ហើយក៏ជាកម្លាំងរុញច្រានដ៏​ធំសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូវបន្តសកម្មភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍, ស័ក្តិសមជាមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្ស​ប្រជាប្រិយភាព, គុណភាពឈានមុខនៅទីក្រុងហូជីមិញ។

 

 

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា