ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “CHĂM SÓC DA VÀ PHẪU THUẬT THẨM MỸ AN TOÀN”

Ngày 09/09/2017 tại VPĐD Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú, 431 Đường 30.4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ tổ chức hội thảo chuyên đề :“Chăm sóc da và phẫu thuật thẩm mỹ an toàn”.

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា