ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Breast Augmentation with Nano Chip

When considering Breast Augmentation, beside factors such as the fame, prestige and experienced doctors,... the implants also play a very significant role. All manufacturers are constantly developing ...

NÂNG CẤP VÒNG 1 VỚI KỸ THUẬT TẠO KHE MỚI NHẤT HIỆN NAY

Nâng cấp vòng 1 đang trở thành dịch vụ “hot” được nhiều chị em lựa chọn nhất hiện nay, kết hợp với kỹ thuật tạo khe sẽ giúp vòng một trở nên căng tròn, đầy đặn và quyến rũ hơn. Đây là một kỹ thuật đượ...

Areola Reduction

The size of the areola which is too big will significantly reduce the aestheticism of a beautiful breast. This is truly an inconvenient thing for women, losing the aestheticism or even can cause infer...

បង្តូចក្បាលដោះ

Woman's beautiful breasts must ensure some factors such as plump breasts, areola and nipple are appropriate. However, the fact is that not everyone can own this beauty. Large and inappropriate nipples...

កែឡើងវិញសុដន់យារធ្លាក់ - ដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់សុដន់តឹងណែនជានិច្ច

រង្វង់សុដន់ចាត់ទុកជាកន្លែងទាក់ទាញបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីនិងបង្កើតភាពស្រស់ស្អាតសិចស៊ីដែលមាន ស្រាប់របស់មនុស្សរៀងៗខ្លួន។ ប៉ុន្តែតាមពេលវេលា ដំណើរសម្រាលកូននឹងធ្វើឱ្យសុដន់របស់ស្រីមិនតឹងណែនទេ។ ដើមទ្រូងយារធ្លាក់ជា...

បច្ចេកទេសឆ្លុះក្នុងបង្រីកដើមទ្រូងដោយមិនឈឺចាប់

Naturally beautiful and plump breast is a desire of most women. Because with bouncing breasts, you can confidently wear sexy dresses. Therefore, with girls who own small breasts, method of endoscopic ...

Endoscopic Breast Augmentation

Breast Augmentation for a fuller breast . It can be considered as a highlight attract attention of everyone around, help you be more confident with sexy dresses. Today, with modern surgical technology...

វះកាត់ពង្រីកសុដន់ដោយឆ្លុះក្នុងមានសុវត្ថិភាពជាមួយនឹង បច្ចេកទេសបង្កើតរង្វះដែលទំនើបថ្មីបំផុតបច្ចុប្បន្ននេះ

បច្ចេកទេសពង្រីកសុដន់មានសុវត្ថិភាពដោយបង្កើតរង្វះគឺជាបច្ចេកទេសថ្មីមួយសម្រាប់អ្នក ណាមាន គុណវិបត្តិនៃដើមទ្រូងដូចជាសុដន់តូច យារធ្លាក់ ទ្រូងមិនស្មើគ្នាជាដើម។ នេះគឺជាវិធីថ្មីមួយទាំងស្រុង ដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីទ...

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា